Očkování a prevence

Povinné očkování dětí platné od 1. 1. 2018

Pravidelné očkování dětí se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb. (novela č. 355/2017 Sb.) o očkování proti infekčním nemocem. Plošné očkování zahrnuje očkování proti devíti nemocem a provádí jej praktický lékař pro děti a dorost

 

Povinné pravidelné očkování dětí

 1. Hexavakcína   ( ev. Infanrix hexa pro děti pod 36.g.t., pak 3+1 dávka)

Plošné očkování dětí hexavakcínou proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus influenzae b a dětské obrně se provádí třemi základními a jednou posilující dávkou od 9. týdne věku. Většinou u nás  3. a 5. měs, přeočkování 12 měsíců (2+1)

 1. Priorix

Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím 

Základní očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím se provede živou očkovací látkou, a to mezi 13. – 15. (18.) měsícem po narození dítěte. Přeočkování se provede 1 dávkou ve věku od 5. až 6. roku dítěte.

 1. Infanrix, Boostrix, nyní Adacel

Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provádí v 5. až 6. roce věku.

 1. Boostrix IPV

Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně

Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně se provádí v 10. až 11. letech.

 

Nepovinné pravidelné očkování dětí

 1. Pneumokoková onemocnění: Prevenar 13 nebo Synflorix 

U dětí se provádí očkování proti pneumokokovým nákazám neživou vakcínou. V indikovaném věku (0. -7. měs) se jedná buď o plně hrazené (Synflorix) nebo částečně hrazené (Prevenar 13) nepovinné očkování. 1. dávku je možné aplikovat v identickém věku jako hexavakcínu. Zpravidla podáváme samostatně 4. a 6. měs a přeočkování ve 12. měs.

 

 1. Rotavirová onemocnění:  Rotarix, Rotateq 

Střevní průjmovité nemocnění. Rotarix suspenze 2 dávky á 1 měsíc, účinnost do 5. let věku, Rotateq 3 dávky suspenze, á 1 měsíc, účinnost do 7. let. Nutno poslední dávku podat nejdéle v 6.(8.) měsících

 1. Bexsero

Meningokoky B, schéma od narození 2+1 dávka a dále od 2 let výše pouze 1+1, t.č. není potřeba přeočkování 

 1. Menveo, Nimenrix

Meningokoky A,C,W, Y schéma dle věku, většinou 1 dávka  a přeočkování za 5 let pokud trvá riziko

 1. Očkování proti HPV  Cervarix, Silgard, Gardasil 9

Bezplatné nebo částečně hrazené nepovinné očkování proti HPV se provádí mezi 13. a 14. rokem života. Vždy 2 dávky á 6 měsíců)

 

Pravidelné očkování určité skupiny dětí

 1. Tuberkulóza

Očkování se provede u dětí s indikacemi, které posoudí lékař novorozeneckého oddělení, případně registrující lékař pro děti a dorost. Na základě zákonným zástupcem dítěte a lékařem vyplněného dotazníku k definici rizika tuberkulózy, odesílá lékař dítě splňující indikace do pracoviště kalmetizace, kde je provedeno očkování.

 1. HEP B  Engerix

Základní očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek se provede jednou dávkou očkovací látky proti virové hepatitidě B nejpozději do 24 hodin po narození dítěte. Očkování těchto dětí dále pokračuje podle souhrnu údajů o přípravku hexavalentní očkovací látky.

 

Reakce po očkování 1

Reakce po očkování 2

 

 

Ordinační hodiny

 

DENNEMOCNÍPORADNAPREVENCEADMINISTRATIVA, OBJEDNANÍ
Pondělí 7:30 – 11:30 13:00 – 14:30 - 14:30 – 15:30
Úterý 7:30 – 11:30 - 13:00 – 14:30 14:30 – 15:30
Středa 7:30 – 11:30 - 13:00 – 14:30 14:30 – 15:30
Čtvrtek 7:30 – 11:00 11:30 – 14:30 - 14:30 – 15:30
Pátek 7:30 – 12:00 - - 12:00 – 15:30 (návštěvy)

Co o nás říkají naši pacienti

Naši pacienti jsou moc malí a tedy jsme se zeptali jejich rodičů :)
Vosáhlovi
 S paní doktorkou jsem velice spokojená, po paní MUDr. Křivkové, s kterou jsem byla také velmi spokojená, nemohla být lepší nástupnice. Moc děkuji spokojenost veliká!
Revayovi
Vaše výborná odborná péče, vztah k dětem i přístup k nám rodičům je naprosto profesionální a jedinečná. Jsme rozhodně SPOKOJENI a DĚKUJEME!!!